Linux Wiki
Advertisement

Znak zachęty – sekwencja znaków występująca w powłoce, informująca że system jest w stanie przyjmować polecenia (tytułowa zachęta). W systemie GNU/Linux jest ona zależna od powłoki, dystrybucji oraz ustawień użytkownika.

sh[]

W tej Uniksowej powłoce znak zachęty zwykłego użytkownika to domyślnie $, a roota -

 1. . Za znak zachęty odpowiada zmienna $PS1. Jej zmiana spowoduje zmianę znaku zachęty.

bash[]

W tej, obecnie najpopularniejszej powłoce, znak zachęty różni się w poszczególnych dystrybucjach, jednak zazwyczaj przypomina on user@host:katalog $ (przykładowo w Linux Mint zamiast $ występuje >). Znak zachęty może używać kolorów, może on też zawierać szereg dodatkowych danych. Podobnie jak w sh, w bashu za znak zachęty odpowiada zmienna $PS1.

Dodatkowe informacje[]

Dodatkowe informacje do znaku zachęty można dodać poprzez dodanie w wybranym miejscu odpowiedniego kodu. Poniżej zostały podane te najczęściej używane:

 • \d - data w formacie dzień-tygodnia miesiąc dzień. W przypadku dnia tygodnia i miesiąca są to 3 pierwsze litery ich nazw;
 • \h - host, z pominięciem domeny (tj. kropki i wszystkiego po niej; jeśli takowa występuje);
 • \H - pełny host;
 • \n - znak nowej linii;
 • \t - czas 24-godzinny w formacie GG:MM:SS;
 • \T - czas 12-godzinny w tym samym formacie;
 • \u - nazwa aktualnego użytkownika;
 • \v - wersja powłoki;
 • \w - ścieżka obecnego folderu;
 • \W - nazwa obecnego folderu;
Advertisement