Linux Wiki
Advertisement

<terminal rodzaj="prezentacja" opis="Przykład użycia polecenia yes"> $ yes y y y ... </terminal> yes – polecenie występujące w GNU/Linuksie i innych systemach uniksowych. Wypisuje na standardowe wyjście odpowiedni tekst w nieskończoność, dopóki jest to możliwe. Domyślnym tekst to litera y (pierwsza litera angielskiego słowa yes oznaczającego tak), może zostać zmieniony poprzez podawanie parametrów wywołania. Podobnie jak polecenie echo, omawiane polecenie przyjmuje dowolną ilość parametrów, wszystkie są łączone w jeden ciąg znaków (porozdzielane spacją).

Polecenie to jest często używane w konsoli razem z potokami. Umożliwia to automatyczne odpowiadanie na wszelkie pytania zadawane przez aplikację.


{{#seo:|keywords = Yes,polecenie Yes,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Yes}}

Advertisement