Linux Wiki
Advertisement

wc (od angielskiego word countliczba słów) – uniksowe polecenie, występujące również w Linuksie, służące do liczenia bajtów, znaków, słów oraz linii w podanych plikach. Jeśli nie podano żadnych plików lub jednym z podanych plików jest -, użyte zostanie standardowe wejście, co jest używane wraz z potokami.

Użycie[]

<terminal>$ wc [przełączniki] <plik> ...</terminal>

Jeśli nie podano żadnych przełączników wyświetlane są linie, po jednej na każdy plik, składające się z 4 kolumn: liczby linii, słów, bajtów oraz nazwy opisywanego pliku.

Wyświetlane dane można zmienić, używając odpowiednich przełączników. Użycie chociaż jednego z nich spowoduje, iż domyślne kolumny, poza nazwą pliku, znikną (o ile nie zostaną przywołane innym przełącznikiem):

  • -c lub --bytes – liczba bajtów,
  • -l lub --lines – liczba linii,
  • -L lub --max-line-length – długość najdłuższej linii,
  • -m lub --chars – liczba znaków,
  • -w lub --words – liczba słów.{{#seo:|keywords = Wc,polecenie Wc,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Wc}}

Advertisement