Linux Wiki
Advertisement

watch – konsolowe narzędzie zawarte w większości dystrybucji GNU/Linuksa. Otwiera ono okno w trybie curses, w którym co określoną przez parametr -n liczbę sekund (dwie, jeśli parametr ten nie został podany) jest uruchamiana podana komenda, aż do momentu przerwania (np. przy pomocy ^D). Jest to używane do sprawdzania zachowania programów w odstępach czasu.

Użycie[]

<terminal>$ watch [przełączniki] <polecenie></terminal>

Przełączniki[]

  • -d i --differences - podświetla różnice w wyjściu obecnego i poprzedniego uruchomienia;
    • --cumulative - powoduje, że podświetlane są miejsca na ekranie, które zmieniły się chociaż raz, w dowolnym uruchomieniu;
  • -n X i --interval X - ustawia odstępy czasu między kolejnymi uruchomieniami na X sekund;
  • -t lub --no-title - nie wyświetla nagłówka, zawierającego odstęp czasu, polecenie i obecny czas;
  • -v - wyświetla wersję narzędzia.

Ciekawostki[]

  • Na systemach operacyjnych z rodziny BSD linuksowy watch jest znany jako gnu-watch, podczas gdy watch oznacza zupełnie inne narzędzie.


{{#seo:|keywords = Watch,polecenie Watch,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Watch}}

Advertisement