FANDOM


Watch –  konsolowe narzędzie zawarte w większości dystrybucji GNU/Linuksa. Otwiera ono okno w trybie curses, w którym co określoną przez parametr -n liczbę sekund (dwie, jeśli parametr ten nie został podany) jest uruchamiana podana komenda, aż do momentu przerwania (np. przy pomocy Ctrl + D). Jest to używane do sprawdzania zachowania programów w odstępach czasu.

Użycie Edytuj

$ watch [PRZEŁĄCZNIKI] POLECENIE

Przełączniki Edytuj

  • -d i --differences - podświetla różnice w wyjściu obecnego i poprzedniego uruchomienia;
    • --cumulative - powoduje, że podświetlane są miejsca na ekranie, które zmieniły się chociaż raz, w dowolnym uruchomieniu;
  • -n X i --interval X - ustawia odstępy czasu między kolejnymi uruchomieniami na X sekund;
  • -t lub --no-title - nie wyświetla nagłówka, zawierającego odstęp czasu, polecenie i obecny czas;
  • -v - wyświetla wersję narzędzia.


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.