Linux Wiki
Advertisement
Vi

Praca nad tekstem w edytorze vim

Vim – edytor tekstu w środowiskach uniksowych i w Linuksie. Program powstał w roku 1991 jako następca uniksowego edytora Vi a napisał go holenderski programista Bran Molenaar. Jest programem rozprowadzanym na zasadzie GNU FDL. należy do tzw. charityware – ochotnicy gotowi zarejestrować program proszeni są o wpłacenie 10 euro na potrzeby głodujących dzieci i ofiar AIDS w Ugandzie. Edytor działa w środowisku tekstowym, choć możliwe użycie go w środowisku graficznym. Istnieje również wersja dla systemu MS Windows. Uważany jest za jeden z najpopularniejszych edytorów oprócz Emacs. Standardowo dołączany do każdej dystrybucji GNU/Linuksa, jednak jest to wersja minimal. Nie posiada ona np. modułu sprawdzania pisowni, czy też kolorowania składni. Żeby posiadać te funkcje, zwykle wystarczy doinstalować pakiet vim-enhanced

Zasada działania[]

Gvi

Tekst edytowany w interfejsie graficznym

Vim jest edytorem modalnym – oznacza to, że pracuje w różnych trybach. Najpopularniejsze z nich to:

 • tryb wstawiania, w którym zachowuje się jak normalny edytor
 • tryb nadpisywania w którym zastępowane są istniejące znaki
 • tryb poleceń, w którym z klawiatury wydawane są polecenia nawigacyjne
 • tryb wizualny, w którym możliwe sa operacje na zaznaczonych blokach tekstu.

Cechy programu[]

Vim jest niezwykle rozbudowanym edytorem o ogromnych możliwościach. Do standardowych możliwości edytora zaliczyć należy podświetlanie składni, możliwość korekty pisowni, możliwość pracy w wielu oknach, edycja tekstów postskryptowych w języku TEX. Jest edytorem bardzo plastycznym i wysoce konfigurowalnym. Jego minusem jest trudna nawigacja w długich liniach, stąd edytor poleca się głównie programistom; pisanie w nim zwykłych tekstów może być uciążliwe.

Kontrowersje[]

Podstawowym zarzutem stawianym vim-owi jest jego trudna obsługa i duża liczba apriorycznych poleceń. Zwolennicy edytora uważają natomiast, że jest on intuicyjny i logiczny. Duża grupa kontestujących wywodzi się ze środowisk wspierających konkurencyjny edytor Emacs. Istnieje niepisana wojna między zwolenników obu programów.

Podstawowe polecenia edytora[]

Operacje na plikach tekstowych[]

 • vim nazwatekstu.txt – otwarcie tekstu,
 • ZZ – zapisanie tekstu i opuszczenie edytora,
 • :q! – opuszczenie edytora bez zapisywania zmian,
 • :e! – ładowanie poprzedniej wersji tekstu.

Poruszanie się w trybach pracy[]

 • i – przejście w tryb wstawiania,
 • a – przejście w tryb wstawiania pierwszego znaku za kursorem,
 • o – rozpoczęcie pracy w trybie wstawiania od nowej linii pod kursorem,
 • O – rozpoczęcie pracy w trybie wstawiania nowej linii nad kursorem,
 • R – przejście w tryb nadpisywania,
 • A – przejście w tryb wstawiania na koniec linii.

Poruszanie się po tekście[]

 • h – znak w lewo,
 • j – znak w dół,
 • r – znak górę,
 • l – znak w prawo,
 • w – wyraz w prawo,
 • b – wyraz w lewo,
 • e – przeniesienie kursora na koniec wyrazu, aby zacząć nowy, ea(mod),
 • 0 – do początku akapitu,
 • $ – do końca akapitu,
 • gg – powrót na początek tekstu,
 • [liczba]G – przeniesienie do wiersza o określonym numerze,
 • H – przeniesienie kursora na górę ekranu,
 • M – przeniesienie kursora na środek ekranu,
 • L – przeniesienie kursora do ostatniego wiersza na stronie,
 • G$ – na koniec tekstu,
 • fm – przejdź do litery m,
 • Fm – przejdź do poprzedniej litery m.

Poruszanie się po ekranie[]

 • ^F – ekran w dół,
 • ^B – ekran w górę,
 • ^D – pół ekranu w dół,
 • ^U – pół ekranu w górę.

Kasowanie i zamiana[]

 • x – kasuj znak pod kursorem,
 • X – kasuj znak przed kursorem,
 • r – zstąp znak,
 • s – zmiana jednego znaku,
 • dw – kasuj wyraz za kursorem, d3w – kasuj 3 wyrazy za kursorem,
 • db – kasuj do początku wyrazu,
 • d$ – kasuj do końca linii,
 • dd – kasuj całą linię,
 • dG – kasowanie do końca pliku,
 • dgg – wywala wszystko do początku pliku,
 • p – wstawianie (uprzednio skasowanej zawartości),
 • u – cofanie zmiany,
 • ^R – przywracanie zmiany,
 • x – zmiana na wielką literę,
 • p – eliminacja czeskiego błędu (kursor na pierwszej literze).

Wyszukiwanie[]

 • /wyraz – szukaj wyraz za kursorem,
 • ?wyraz – szukaj wyraz przed kursorem.

Schowek (operacja na bloku)[]

 • "*yy – schowanie linii do schowka,
 • "*p – wklejenie zawartości schowka.

Okna i podział[]

 • :split – dzieli ten sam txt na 2 okna,
 • :split innytekst.txt – otwiera inny tekst w drugim oknie,
 • ^W – przemieszczanie się między oknami,
 • :only :close – zamykanie okien,
 • :wall – zapisywanie obu okien,
 • :wqall – zapisywanie wszystkich okien i opuszczenie edytora.

Inne[]

 • :set number – wprowadzenie numeracji linii,
 • J – łączenie wierszy za kursorem,
 • read !ls – wczytywanie katalogu,
 • ^L – odświeża ekran,
 • g^g – liczenie słów.

Linki zewnętrzne[]

Advertisement