Linux Wiki
Advertisement

<terminal rodzaj="prezentacja" opis="Przykład użycia polecenia unset"> $ zmienna=1 $ echo $zmienna 1 $ unset zmienna $ echo $zmienna

</terminal> unset – polecenie wbudowane w powłoki zgodne z powłoką Bourne'a. Jej dokładne działanie zależy od powłoki, jednak wszędzie jej zadaniem jest usuwanie zmiennych.

W bashu komenda ta przyjmuje dowolną ilość parametrów, a następnie usuwa zmienne i polecenia o nazwach zawartych w tych parametrach. Możliwe jest podanie przełącznika -v, aby usuwać tylko zmienne, lub przełącznika -f, aby usuwać tylko funkcje.

W powłoce tsch przyjmuje ona tylko jeden argument, który zawiera maskę. Wszystkie zmienne, których nazwy pasują do maski i nie są oznaczone jako tylko do odczytu, zostają usunięte.

W powłoce zsh przyjmuje ona dowolną liczbę argumentów. Domyślnie (i przy użyciu przełącznika -v) usuwa ona zmienne o podanych nazwach, po użyciu przełącznika -f usuwa funkcje. Przełącznik -m powoduje, że parametry są traktowane jako maski i wszystkie zmienne lub funkcje o nazwach do nich pasujących są usuwane. Należy pamiętać, że maski muszą być umieszczone w cudzysłowie, ażeby nie zostały zinterpretowane przez powłokę i podmienione na pasujące nazwy plików w aktualnym katalogu.


{{#seo:|keywords = Unset,polecenie Unset,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Unset}}

Advertisement