Linux Wiki
Advertisement

<terminal rodzaj="prezentacja"> $ uname -o GNU/Linux </terminal> uname (od angielskiego Unix namenazwa Uniksa) – polecenie występujące w systemach wzorowanych na Uniksie, w tym w GNU/Linuksie. Służy do wyświetlania informacji o systemie operacyjnym, na którym je wykonano, oraz identyfikacji go.

Użycie[]

<terminal> $ uname [przełączniki] </terminal> Jeśli żadne przełączniki nie zostały podane, polecenie zachowa się, jakby podany był przełącznik -s. Jeśli podane zostanie kilka przełączników, wyświetlone zostaną wszystkie odpowiadające im informacje w odpowiedniej kolejności.

Dostępne przełączniki[]

  • -a – robi to samo, co -snrvmpio, może pominąć -p i -i, jeśli ich wartość to unknown;
  • -s – wyświetla nazwę jądra systemu, w przypadku GNU/Linuksa jest to Linux;
  • -n – wyświetla host komputera w węźle sieciowym;
  • -r – wyświetla wydanie jądra;
  • -v – wyświetla wersję jądra;
  • -m – wyświetla nazwę architektury;
  • -p – wyświetla typ procesora lub unknown, jeśli jest nieznany;
  • -i – wyświetla platformę lub unknown, jeśli jest nieznana;
  • -o – wyświetla nazwę systemu operacyjnego, w przypadku GNU/Linuksa jest to zazwyczaj GNU/Linux.

Przykłady[]

Przykłady użycia na 64-bitowym Debianie: <terminal> $ uname -a Linux komputer 3.14-2-amd64 #1 SMP Debian 3.14.15-2 (2014-08-09) x86_64 GNU/Linux $ uname -o GNU/Linux $ uname -r 3.14-2-amd64 $ uname -m x86_64 $ uname -s Linux </terminal>

Przykład użycia na openSUSE 13.1, również 64-bitowym: <terminal> $ uname -a Linux komputer 3.16.6-2-desktop #1 SMP PREEMPT Mon Oct 20 13:47:22 UTC 2014 (feb42ea) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux $ uname -o GNU/Linux $ uname -r 3.16.6-2-desktop $ uname -m x86_64 $ uname -s Linux </terminal>

Jak widać, otrzymane dane nie różnią się zbytnio. Aby móc dokładniej zidentyfikować używany system operacyjny, w tym dystrybucję, jej wersję i adres WWW jej strony internetowej, należy odczytać plik /etc/os-release.


{{#seo:|keywords = Uname,polecenie Uname,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Uname}}

Advertisement