Linux Wiki
Advertisement

unalias – polecenie występujące w większości rozbudowanych powłok tekstowych używanych w GNU/Linuksie i innych systemach uniksowych. Służy do usuwania aliasów poleceń (ustawianych poprzez polecenie alias). Sposób jego użycia ogranicza się zazwyczaj do formy: <terminal> $ unalias <alias> </terminal>

W niektórych powłokach posiada ono dodatkowe funkcje, np. powłoka bash umożliwia usunięcie wszystkich aliasów parametrem -a, a powłoka tcsh umożliwia usunięcie wszystkich aliasów pasujących do podanego wzoru.

Zobacz też[]


{{#seo:|keywords = Unalias,polecenie Unalias,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Unalias}}

Advertisement