Linux Wiki
Advertisement

umount – program, odmontowujący system plików. Odmontowanie polega na usunięciu systemu plików z drzewa plików, zakorzenionego w katalogu głównym.

Użycie[]

<terminal>$ umount -a [-dflnrv] [-t typ systemu plików] [-O opcje]</terminal> <terminal>umount [-dflnrv] (katalog lub urządzenie)</terminal> Program każe jądru usunąć z hierarchicznego drzewa plików system plików, podany jako argument. Podanie urządzenia, na którym istnieje system plików, również działa, ale istnieje ryzyko, że odmontowanie nie zostanie zakończone sukcesem w razie, gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym katalogu.

Przykłady[]

<terminal>$ umount /mnt/cdrom</terminal>

  • Odmontowanie napędu CDROM

<terminal>$ umount -l /mnt/usb0</terminal>

  • Odmontowanie urządzenia usb0 w razie, gdy jest zajęte przez inny proces

<terminal>$ umount -a</terminal>

  • Odmontowanie wszystkich systemów plików opisanych w /etc/mtab z wyjątkiem /proc

<terminal>$ umount -V</terminal>

  • Wypisywanie wersji programu umount i wyjście


{{#seo:|keywords = Umount,polecenie Umount,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Umount}}

Advertisement