FANDOM


sudo – polecenie w systemie Linux. Umożliwia wykonanie polecenia jako inny użytkownik. Jeśli ten nie zostanie sprecyzowany, polecenie zostanie wykonane jako root.

Użycie Edytuj

sudo [parametry] { -i | -s | -E |polecenie}
 • parametry – opcjonalne przełączniki
 • polecenie – polecenie do wykonania jako inny użytkownik

Najczęściej używane przełączniki Edytuj

 • -E – powoduje zachowanie zmiennych
 • -u user – wykonaj polecenie jako użytkownik user. Zamiast nazwy użytkownika można podać UID
 • -i – uruchamia sudo jako powłokę logowania
 • -s – uruchamia sudo jako powłokę

Przykłady Edytuj

 • sudo -u john mkdir jakisfolder
  • Jako użytkownik john uruchomi polecenie mkdir jakisfolder
 • sudo "service mpd stop;service mpd start"
  • Jako użytkownik root (domyślnie) uruchom polecenia service mpd stop;service mpd start. Zwróć uwagę na cudzysłow. Bez niego zostałoby to zinterpretowanie jako: service mpd stop jako root (przez sudo) i service mpd start jako zwykły użytkownik, gdyż średnik zakończył parametry dla sudo i zaczyna nowe polecenie.

Linki zewnętrzne Edytuj