Linux Wiki
Advertisement

su – polecenie pozwalające na uruchomianie powłoki jako inny użytkownik.

Użycie[]

<terminal>$ su [-|--login] [-c polecenie] [użytkownik] [parametry]</terminal>

  • polecenie – można wpisać tu polecenie, które zostanie przekazane zamiast domyślnej dla użytkownika powłoki
  • użytkownik – można wpisać użytkownika, na którego ma nastąpić przełączenie; w przypadku braku zostanie użyty root
  • parametry – opcjonalne przełączniki

Najczęściej używane przełączniki[]

  • - lub --login – ustawia powłokę jako powłokę logowania, tzn. unieważnia wszystkie inne zmienne środowiskowe inne niż $TERM, $SHELL, $USER i $LOGNAME; inne zmienne mogą być przypisywane np. przez plik .bashrc itp.
  • -c polecenie – zamiast uruchamiać powłokę, od razu wywołuje polecenie podane w parametrze. Uwagi:
    • Jeżeli w poleceniu chcemy umieścić odstęp lub inny znak interpretowany przez powłokę, to należy albo go poprzedzić znakiem \, albo zamknąć cały parametr w cudzysłowie.
    • Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umieścić kilka poleceń oddzielonych np. ;, && lub też ||. Należy jednak pamiętać o interpretowaniu ich przez powłokę (patrz uwaga wyżej)


{{#seo:|keywords = Su,polecenie Su,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Su}}

Advertisement