root - UNIX-owe konto, odpowiadające za zarządzaniem systemem komputerowym. Posiada on wszelkie uprawnienia w systemie. 

Aby uruchomić aplikację jako root można użyć polecenia su:

$ su -c "komenda"

lub sudo.

$ sudo komenda

W obu przypadkach należy podać hasło roota. Można również użyć graficznych nakładek na obie komendy (chociażby kdesu i kdesudo).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.