Linux Wiki
Advertisement

rootuniksowe konto, odpowiadające za zarządzaniem systemem komputerowym. Posiada on wszelkie uprawnienia w systemie, wliczając możliwość przeglądania i edycji wszystkich plików na urządzeniu. Jego identyfikatorem jest zawsze 0. Jako jedyny użytkownik może odbierać dane z portów o numerze poniżej 1024.

Katalog domowy roota ma zazwyczaj ścieżkę /root. Jest to spowodowane tym, że użytkownicy często montują katalog /home, w którym znajdują się inne katalogi domowe, na oddzielnej partycji, niż ta, na której zainstalowany jest system. W przypadku utraty dostępu do niej administrator systemu może mieć ciągle dostęp do ważnych plików, które wcześniej umieścił w /root.

Uruchamianie aplikacji jako root[]

Aby uruchomić aplikację jako root można użyć polecenia su lub sudo: <terminal>$ su -c "komenda"</terminal> <terminal>$ sudo komenda</terminal> W obu przypadkach należy podać hasło do konta roota. Można również użyć graficznych nakładek na obie komendy (chociażby kdesu i kdesudo).

Advertisement