Linux Wiki
Advertisement

rm – polecenie usuwające plik podany jako argument. Domyślnie nie usuwa katalogów. Aby usuwać katalogi z ich zawartością należy użyć parametru -r.

Użycie[]

<terminal>$ rm [parametry] <plik> ...</terminal> Nazwy plików należy oddzielać spacjami.

Parametry[]

Parametry Opis
-f, --force ignorowanie nieistniejących plików, bez pytań
-i pytanie przez każdym kasowaniem
-I pojedyncze pytanie przez usunięciem więcej niż trzech plików przy usuwaniu rekursywnym. Mniej przeszkadzające niż -i, ale nadal zabezpieczające przed większością błędów
--interactive[=KIEDY] pytania zależnie od KIEDY: never (nigdy), once (raz, -I) albo always (zawsze, -i). Bez KIEDY zawsze jest zadawane pytanie
--one-file-system podczas rekurencyjnego usuwania katalogu pomijane są katalogi znajdujące się na innym systemie plików niż ten, na którym znajduje się element polecenia
--no-preserve-root bez traktowania katalogu '/' w specjalny sposób
--preserve-root odmowa usunięcia '/' (domyślnie)
-r, -R, --recursive usuwanie katalogów z zawartością rekursywnie
-v, --verbose włącza dokładne opisywanie wykonywanych operacji
--help wyświetlenie tekstu pomocy
--version wyświetlenie informacji o wersji

Żeby usunąć plik z nazwą zaczynająca się od `-', np. `-foo', można użyć jednego z poleceń: <terminal>$ rm -- -foo</terminal> lub <terminal>$ rm ./-foo</terminal>


{{#seo:|keywords = Rm,polecenie Rm,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Rm}}

Advertisement