Linux Wiki
Advertisement

WeeChat jest obecnie jednym z dwóch (obok irssi) najczęściej używanych klientów IRC działających w środowisku tekstowym. Jest on używany zarówno na serwerach (przy stawianiu "wiszących sesji" na kontach shell), jak i zwykłych komputerach osobistych.

Poniższy poradnik ma objaśnić podstawy używania tego klienta, takie jak łączenie się z serwerem, dołączanie do kanałów, czy nawigacja po programie. Kanałem, który będzie używany w przykładach będzie [[LW:IRC|oficjalny kanał Linux Wiki]], #linuxwiki.pl w sieci freenode.

Etap 1 - instalacja i uruchomienie[]

Najprostszym sposobem zainstalowania WeeChata jest po prostu instalacja z repozytorium naszej dystrybucji. W przypadku Debiana i pochodnych, w tym Ubuntu i Minta, ogranicza się to do wydania tego polecenia jako root: <terminal>

 1. apt-get install weechat weechat-plugins

</terminal> W przypadku Archa i innych dystrubucji opartych na Pacmanie będzie to z kolei: <terminal>

 1. pacman -S weechat

</terminal>

Istnieje również możliwość skompilowania programu z kodu źródłowego, jednak jest to proces skomplikowany i nie będzie tu opisany.

Po instalacji program odpalamy wpisując po prostu <terminal> $ weechat </terminal> w konsoli. Ukaże nam się okno programu:

Weechat

Etap 2 - interfejs[]

Interfejs programu dzieli się na okna i bufory. Okna służą do dzielenia interfesju programu na parę części umieszczonych obok siebie i nie będziemy się nimi zajmowali. Bufory zawierają określoną zawartość (np. wiadomości z kanału) i są wyświetlane w oknach.

Przy pierwszym uruchomieniu programu otwarte jest jedno okno i jeden, główny bufor o nazwie weechat. Po dołączeniu do sieci otworzony zostanie kolejny, a po dołączeniu do każdego kolejnego kanału - następny. Ale najpierw...

Etap 3 - konfiguracja[]

Przed rozpoczęciem IRC-owania warto jest odpowiednio ustawić klienta. Oto najważniejsze rzeczy do ustawienia:

 • nasz nick:
  • /set irc.server_default.nicks nasz_nick
 • nasza nazwa użytkownika (ident):
  • /set irc.server_default.username nasz_ident
 • prawdziwe nazwisko (jeśli nie chcemy go podawać, wystarczy po prostu użyć nicku):
  • /set irc.server_default.realname realname

Etap 4 - dołączanie do serwera[]

Aby dołączyć do serwera, należy użyć komendy /connect podając jako argument nazwę serwera (jeśli jest zapisana) lub jej adres internetowy. Domyślnie zapisana jest sieć freenode, więc podłączenie do niej ogranicza się do wykonania komendy /connect freenode. Możemy także ustawić autodołączanie do niej poprzez zmianę ustawienia irc.server.freenode.autoconnect, tj. /set irc.server.freenode.autoconnect on.

Po dołączeniu do nowego serwera zostanie otworzony nowy bufor, scalony z buforem weechat. Aby się przełączyć na ten drugi należy wcisnąć ^x.

Etap 5 - dołączanie do kanału[]

Aby dołączyć do kanału wystarczy po prostu w buforze serwera użyć komendy /join podając nazwę kanału (lub nazwy paru kanałów, oddzielonych przecinkami, ale na razie to mało istotne) jako parametr, np. /join #linuxwiki.pl. Po wykonaniu tej komendy dołączymy do kanału i będziemy w staniu na nim pisać i oglądać to, co się na nim dzieje. Ponadto otworzy się nowy, oddzielny bufor. Ma on numer 2. Aby przełączyć się z powrotem do buforu serwera lub buforu głównego (umieszczonych razem pod numerem 1) należy wcisnąć klawisz Alt i liczbę 1. Aby powrócić z powrotem do buforu kanału na który weszliśmy należy wcisnąć Alt i 2. Każdy kanał posiada swój własny bufor.

Weechat - po dołączeniu
Advertisement