Linux Wiki
Advertisement

ALSA (ang. Advanced Linux Sound Architecture) to system obsługi dźwięku dla Linuksa. Jego aktualizacja ostatnia deska ratunku przy problemach z dźwiękiem.


Krok 1. – pobieranie potrzebnych plików[]

Ściągamy ze strony projektu ALSA potrzebne pliki, a mianowicie:

  • alsa-driver
  • alsa-lib
  • alsa-utils

Pliki możemy rozpakować do dowolnego katalogu, do którego mamy prawa zapisu.

Krok 2. – instalacja zależności[]

W terminalu uruchamiamy (w przypadku Debiana i pochodnych) z prawami roota (jeśli mamy w systemie sudo, to polecenie należy poprzedzić sudo):

<terminal>

  1. apt-get install build-essential linux-headers-`uname -r`

</terminal>

Ściągnie to nam potrzebne do kompilacji rzeczy, takie jak zestaw kompilatorów GCC, czy nagłówki plików jądra.

Krok 3. – kompilacja[]

Przy alsie sprawa wygląda prosto, gdyż sprowadza się ona do trzech komend, a mianowicie <terminal> $ ./configure $ make </terminal> I na koniec z prawami roota (czyli z sudo, lub z powłoki użytkownika root): <terminal>

  1. make install

</terminal>

Polecenia wykonujemy kolejno w katalogu z alsa-driver, alsa-lib i alsa-utils. Proces powinien przejść bez żadnych problemów.

Krok 4. – końcowe operacje[]

Musimy jeszcze zmusić nasz system do wykrycia nowych sterowników, a mianowicie wykonać z użytkownika root:

<terminal>

  1. depmod

</terminal>

oraz przeładować ustawienia (także z roota):

<terminal>

  1. /etc/init.d/alsasound restart

</terminal>

Krok 5. – alsamixer[]

Ponieważ domyślnie dźwięk jest wyciszony, wpisujemy w terminalu:

<terminal> $ alsamixer </terminal>

i dostosowujemy głośność. Jeżeli nie możemy zmienić głośności z naszego użytkownika, a z roota już tak, to należy dodać naszego użytkownika do grupy audio. W każdym innym przypadku należy jeszcze zrestartować komputer.

Advertisement