Linux Wiki
Advertisement

PID (od angielskiego process identifieridentyfikator procesu) – unikalny identyfikator procesu, używany do jego identyfikacji w Linuksie i wielu innych systemach.

Jego wartość jest liczbą całkowitą, od zera do liczby zawartej w pliku /proc/sys/kernel/pid_max. Zazwyczaj jest to 32768, jednak liczba ta może zostać zmieniona poprzez edycję wskazanego pliku. Maksymalna wartość możliwa do ustalenia to 222.

Identyfikator o numerze 0 jest przypisany do programu znanego jako init, będącego „rodzicem” wszystkich innych procesów. Zabicie go skutkuje restartem systemu.

Do identyfikacji PID-u aktualnego procesu używane jest wywołanie systemowe getpid(), a do identyfikacji PID-u jego procesu-rodzica – getppid().

Advertisement