Linux Wiki
Advertisement
Nano

nano – niewielki terminalowy edytor tekstu w Uniksie i systemach postuniksowych (w tym Linuksie). Jest zintegrowany z klientami e-maila, takimi jak pine czy jego nowsza wersja alpine. Może również funkcjonować samodzielnie. Jest klonem a zarazem twórczym rozwinięciem historycznego programu pico wzbogaconym o kilka wersji i - w porównaniu z poprzednikiem - wydanym na licencji GNU. Program opracował w roku 1999 Chris Algeretta.

Obsługa[]

Nano uruchamiane jest z terminala i obsługiwane jest przy pomocy klawiszy sterowania - Control i Meta (zazwyczaj lewy Alt).

Wywołanie[]

Program wywoływany jest poleceniem

$ nano [opcje] nazwa pliku

Klawisze ogólne[]

 • ^G - pomoc
 • ^X - wyjdź z edytora
 • ^O - zapisz bieżący plik na dysku
 • ^J - wyjustuj bieżący akapit
 • ^R - wstaw do bieżącego pliku zawartość innego pliku
 • ^W - szukaj ciągu lub wyrażenia regularnego
 • ^Y - przejdź do poprzedniego ekranu
 • ^V - przejdź do następnego ekranu
 • ^K - wytnij bieżącą linię i przechowaj w buforze wycinania
 • ^U - wklej zawartość bufora wycinania w bieżącej linii
 • ^C - pokaż pozycję kursora
 • ^T - wywołaj sprawdzanie pisowni, jeśli dostępne

Klawisze nawigacji[]

 • ^B - przejdź o znak wstecz
 • ^Spacja - przejdź o jedno słowo do przodu
 • ^Meta + Spacja - przejdź o jedno słowo do tyłu
 • ^P - przejdź do poprzedniego wiersza
 • ^N - przejdź do następnego wiersza
 • ^A - przejdź na początek bieżącego wiersza
 • ^E - przejdź na koniec bieżącego wiersza

Podświetlanie składni[]

Jedną z najważniejszych cech edytora jest możliwość podświetlania składni edytowanych plików. Domyślnie jest ono jednak wyłączone.

Łatwa metoda[]

Należy wkleić poniższą linię do terminala, a włączone zostanie podświetlanie składni dla języków, które domyślnie są skonfigurowane.

$ echo -e 'include "/usr/share/nano/asm.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/awk.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/cmake.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/c.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/css.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/groff.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/html.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/java.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/makefile.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/man.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/mgp.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/mutt.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/objc.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/ocaml.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/patch.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/perl.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/php.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/pov.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/python.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/ruby.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/sh.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/tcl.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/tex.nanorc"\ninclude "/usr/share/nano/xml.nanorc"' >> ~/.nanorc 

Ręczna metoda[]

 1. Należy znaleźć pliki z podświetlaniem składni dla języka, którego składnie chcemy podświetlić. Domyślnie kilka takich plików znajduje się w katalogu /usr/share/nano. Jego zawartość może przykładowo wyglądać tak:
  $ ls /usr/share/nano

asm.nanorc css.nanorc groff.nanorc man.nanorc nanorc.nanorc perl.nanorc ruby.nanorc xml.nanorc awk.nanorc debian.nanorc html.nanorc mgp.nanorc objc.nanorc php.nanorc sh.nanorc cmake.nanorc fortran.nanorc java.nanorc mutt.nanorc ocaml.nanorc pov.nanorc tcl.nanorc c.nanorc gentoo.nanorc makefile.nanorc nano-menu.xpm patch.nanorc python.nanorc tex.nanorc

 1. Należy utworzyć plik .nanorc w naszym katalogu użytkownika i dodawać do niego linie na wzór
  include "/usr/share/nano/c.nanorc"
  Na każdy plik z podświetlaniem należy poświęcić osobną linię tego typu.
Advertisement