Linux Wiki
Advertisement

man - program służący do odczytywania plików z plikami pomocy komend i programów.

Użycie[]

<terminal>$ man [opcje] [sekcja] <nazwa></terminal>

  • opcje – przełączniki kontrolujące wyświetlanie manuala
  • sekcja – opcjonalny numer sekcji, w której znajduje się plik
  • nazwa – nazwa pliku manuala (np. man kill)

Najczęściej używane przełączniki[]

  • -w – zamiast treści podaje ścieżkę do niej

Przykłady użycia[]

  • man kill – pokaże podręcznik do kill
  • man 5 kill – pokaże podręcznik do kill z sekcji 5{{#seo:|keywords = Man,polecenie Man,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Man}}

Advertisement