FANDOM


GNU/Linux potrafi obsługiwać wiele języków, kodowań i innych opcji regionalych, takich jak zapis dat, czasu, liczb i innych. W przeciwieństwie do niektórych systemów operacyjnych, ustawienia te nie są narzucone z góry - każdy użytkownik może dowolnie zmieniać te ustawienia i dopasowywać je do swoich preferencji. Za ustawienia te odpowiadają odpowienie zmienne. Głównią z nich, ustalającą język używany przez aplikacje, jest $LANG, inne z nich to iędzy innymi $LC_TIME, $LC_MONETARY i $LC_NUMERIC. Ich zawartość ma format język_KRAJ lub język-KRAJ.KODOWANIE.

Włączanie ustawień regionalych Edytuj

Chociaż każdy użytkownik może ustawić sobie własne ustawienia regionalne, to najpierw ustawienia te muszą zostać "odblokowane" przez roota. W tym celu należy zedytować plik /etc/locale.gen.

Plik ten zawiera linie w postaci:

język_KRAJ KODOWANIE

i

język_KRAJ.KODOWANIE KODOWANIE

oznaczające włączone zestawy ustawień. Wszystkie linie zaczynające się od # to komentarze i nie są brane pod uwagę, nawet jeśli dalsza część linii przypomina którąś z powyższych. Przykładowa linia odblokowywująca język polski z użyciem kodowania UTF-8:

pl_PL.UTF-8 UTF-8

Po edycji tego pliku należy zaktualizować bazę danych języków poprzez wykonanie komendy

# locale-gen

jako root.

Listę obecnie włączonych języków możemy uzyskać poprzez wykonanie komendy

$ locale -a

Ustawianie ustawień regionalnych Edytuj

Domyślnych dla systemu Edytuj

Domyślne ustawienia regionalne można ustawić poprzez plik /etc/locale.conf (w większości dystrybucji domyślnie on nie istnieje i musi zostać utworzony). W celu konfiguracji należy umieścić w nim linie w postaci:

NAZWA_ZMIENNEJ="jej wartość"

Przykładowo, by ustawić dla całego systemu język polski (i kodowanie UTF-8) jako domyślne należy umieścić tam linię:

LANG="pl_PL.UTF-8"

Użytkownika Edytuj

Sposób ustawiania opcji regionalnych dla pojedyńczego użytkownika zależny jest od używanego środowiska pracy. Na przykład w przypadku środowiska graficznego KDE jest to zmiana odpowiednich ustawień w menu konfiguracyjnym, w przypadku basha - dodawanie linii w stylu:

export NAZWA_ZMIENNEJ="jej wartość"

do pliku ~/.bashrc.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.