Linux Wiki
Advertisement

last (z angielskiego ostatni, ostatnie) – polecenie pokazujące ostatnie logowania do poszczególnych terminali a także daty i godziny zamknięcia i otworzenia systemu

Użycie[]

Polecenie zwraca nam odpowiedź następującego formatu <terminal> $ last kicior99 tty3 Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00) kicior99 tty2 Wed Jan 7 10:27 still logged in kicior99 tty2 Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00) kicior99 tty1 Wed Jan 7 05:41 still logged in kicior99 tty1 Wed Jan 7 05:41 - 05:41 (00:00) kicior99 tty7 :0 Wed Jan 7 05:40 still logged in reboot system boot 2.6.24-22-generi Wed Jan 7 05:39 - 10:52 (05:12) kicior99 tty2 Wed Jan 7 05:37 - crash (00:02) kicior99 tty2 Wed Jan 7 05:37 - 05:37 (00:00) </terminal> gdzie widać kolejno: nazwę użytkownika, numer terminala, datę i godzinę logowania. Można żądać dat logowań do konkretnego terminala, podając jego numer, np. last tty3: <terminal> $ last tty3 kicior99 tty3 Wed Jan 7 10:27 still logged in kicior99 tty3 Wed Jan 7 10:27 - 10:27 (00:00) kicior99 tty3 Tue Jan 6 04:14 - down (1+01:19) </terminal>

Najczęściej używane przełączniki[]

  • -[numer] - pokazuje żądaną liczbę ostatnich logowań
  • -[numer] nazwa - pokazuje żądaną liczbę ostatnich logowań danego użytkownika
  • YYYYMMDDHHMMSS - pokazuje historię logowań w żądanym czasie
  • reboot - pokazuje datę i godzinę ostatniego restartu systemu


{{#seo:|keywords = Last,polecenie Last,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Last}}

Advertisement