FANDOM


killpolecenie służące do zamykania oraz zabijania procesów o podanych numerze (PID).

Użycie Edytuj

kill [opcje] pid pid2...
  • opcje – ewentualne parametry
  • pid pid2...numery procesów do zamknięcia/zabicia

Najczęściej używane przełączniki Edytuj

  • -l – wypisuje sygnały, jakie można wysłać do procesów
  • -s sygnał – wysyła sygnał o danym numerze

Przykłady Edytuj

Przykład 1 – po numerze Edytuj

Wykonanie kill 1234 może wypisać:

  • Jeżeli proces istnieje – nic
  • Jeżeli procesu nie ma:
kill 123456: Nie ma takiego procesu

lub:

bash: kill: (12345) - Nie ma takiego procesu

Przykład 2 – wysyłanie sygnału Edytuj

Wykonanie kill -s SIGKILL 123456 wyśle do procesu o numerze 123456 sygnał KILL.

Ciekawostki Edytuj

  • Proces można w bardzo szybki sposób zamknąć wysyłając sygnał SIGKILL (9), jednakże jest to niepolecane, gdyż program nie ma możliwości zapisać swoich danych.

Linki zewnętrzne Edytuj