Linux Wiki
Advertisement

killpolecenie służące do wysyłania sygnałów do podanych procesów. Jest też używane do zamykania (poprzez wysyłanie sygnału SIGTERM) oraz zabijania (poprzez wysłanie procesu SIGKILL) procesów o podanych numerach identyfikacji procesów (PID). Jeśli nie podano poprzez opcje żadnego signału, jest używany domyślny sygnał SIGTERM.

Użycie[]

<terminal> $ kill [opcje] <pid> ... </terminal>

  • opcje – ewentualne parametry
  • pidnumer procesu do zamknięcia/zabicia, można podać wiele

Najczęściej używane przełączniki[]

  • -l – wypisuje sygnały, jakie można wysłać do procesów;
  • -s X – wysyła sygnał o podanym (jako X) nazwie lub numerze;
  • -X - wysyła sygnał o podanym (jako X) numerze.

Przykłady[]

Przykład 1 – po numerze[]

Wykonanie kill 1234 może wypisać:

  • jeżeli proces istnieje – nic;
  • jeżeli proces nie istnieje:

<terminal> $ kill 1234 kill 123456: Nie ma takiego procesu </terminal> lub: <terminal> $ kill 1234 bash: kill: (12345) - Nie ma takiego procesu </terminal>

Przykład 2 – wysyłanie sygnału[]

Wykonanie <terminal> $ kill -s SIGKILL 123456 </terminal> wyśle do procesu o numerze 123456 sygnał KILL. Można to również skrócić do samego <terminal> $ kill -9 123456 </terminal> jako że numer sygnału SIGKILL to 9.


Ciekawostki[]

  • Proces można w bardzo szybki sposób zamknąć wysyłając sygnał SIGKILL (9), jednakże jest to niepolecane, gdyż program nie ma możliwości zapisać swoich danych.


{{#seo:|keywords = Kill,polecenie Kill,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Kill}}

Advertisement