FANDOM


Katalog domowy (często przedstawiany symbolem ~ i zmienną środowiskową $HOME) –  katalog, oddzielny dla każdego użytkownika, którego celem jest przechowywanie jego ustawień i dokumentów.

Zazwyczaj katalogi domowe użytkowników znajdują się w folderze /home i są opatrzone nazwą użytkownika (przykładowo, katalogiem domowym użytkownika user jest /home/user), z wyjtkiem roota, który posiada własny w katalogu głównym, tj. /root.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.