FANDOM


head – komenda systemów Uniksowych służąca do pokazywania pierwszych linii z pliku (domyślnie 10).

Użycie Edytuj

$ head [OPCJE] PLIK [PLIK2 PLIK3 ...]
  • opcje – opcjonalne parametry
  • plik – plik, który ma zostać przeczytany

Najczęściej używane parametry Edytuj

  • -c num – wypisuje num pierwszych bajtów w pliku; można używać przedrostków:
    • b jako 512 bajtów
    • k jako kilobajt
    • m jako megabajt
  • -n num – wypisuje num pierwszych linii w pliku

Przykład Edytuj

Zapisanie w pliku plik.txt poniższego tekstu:

Pierwsza linia,
druga linia,
trzecia linia,
czwarta,
piąta,
kolejna po piątej,
siódma,
ósma,
dziewiąta,
dziesiąta,
jedenasta,
dwunasta,
i ostatnia, trzynasta.

i wywołanie head plik.txt zwróci:

$ head plik.txt
Pierwsza linia,
druga linia,
trzecia linia,
czwarta,
piąta,
kolejna po piątej,
siódma,
ósma,
dziewiąta,
dziesiąta,

Wywołanie kolejno head -n 2 plik.txt i head -c 50 plik.txt zwróci:

$ head -n 2 plik.txt
Pierwsza linia,
druga linia,
$ head -c 50 plik.txt
Pierwsza linia,
druga linia,
trzecia linia,
czwart


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.