FANDOM


grep –  polecenie występujące w Unixie i systemach pochodnych, które z danego tekstu pokazuje jedynie linie, które pasują do wzorca

Użycie Edytuj

$ grep [opcje] wzorzec [plik]
 • opcje – opcjonalne przełączniki;
 • wzorzec – co grep ma dopasowywać;
 • plik – plik, w którym grep będzie szukać wzorca. Jeżeli go nie będzie, zostanie użyte standardowe wejście.

Najczęściej używane przełączniki Edytuj

 • -A x – pokazuje x linii po znalezionym wzorcu
 • -B x – pokazuje x linii przed znalezionym wzorcem
 • -x – zaznacza tylko te dopasowania, które pasują do całej linii
 • -i – "znieczula" grep'a na wielkość liter. W tym przypadku wyrazy Linux i LInuX będą traktowane jak identyczne.
 • -E – używa rozszerzonych wyrażeń regularnych

Przykłady Edytuj

Przykład 1 – z użyciem pipeEdytuj

Wywołanie ls | grep txt w przykładowym folderze wypisze:

do zrobienia.txt
linuxwiki.txt
moje notatki.txt
 • Przy użyciu pipe program ls przekazał grep'owi listę plików używając stdin
 • Grep otrzymał listę i pokazał tylko linie, które zawierały wzorzec (txt)

Przykład 2 – z plikiem Edytuj

Wywołanie grep "Panno Święta" "pan tadeusz.txt" w przykładowym folderze wypisze:

Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
 • Plik pan tadeusz.txt zawiera tekst I Księgi Pana Tadeusza.
 • Grep szuka w niej tekstu Panno Święta

Przykład 3 – z "kontekstem" Edytuj

A co, gdy nie wiemy, skąd pochodzi fragment, jak np. z przykładu wyżej? Przydadzą nam się opcje -A oraz -B. Chcemy zobaczyć 4 linie przed i 3 linie po tej z wzorcem. Zakładamy, że do zorientowania się wystarczy. Tak więc wywołanie komendy grep -B 4 -A 3 "Panno Święta" "pan tadeusz.txt" w przykładowym folderze wypisze na ekran:

Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.
Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! 2 Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
 • W celu łatwiejszego zorientowania się linia z wzorcem została oznaczona przez pogrubienie.
 • W normalnych warunkach grep tego nie robi.

Ciekawostki Edytuj

 • Istnieją takie polecenia jak egrep i fgrep. Egrep to to samo co grep wywołany z parametrem -E, a fgrep – z parametrem -f

Linki zewnętrzne Edytuj


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.