FANDOM


Filesystem Hierarchical Standard (w skrócie FHS) –  standard definiujący, jak powinny w dytrybucjach Linuksa być tworzone drzewa katalogów. W skrócie przedstawia się ten schemat tak: (katalogi niewymagane zapisane są kursywą)

Katalog Przeznaczenie
bin najistotniejsze pliki wykonywalne
boot Pliki bootloadera
dev Pliki urządzeń
etc Pliki konfiguracyjne
/etc/opt
... dla /opt
/etc/X11
...dla X11
/etc/sgml
...dla SGML
/etc/xml
...dla XML
home Katalogi domowe użytkowników
lib Najważniejsze biblioteki systemowe (loader, libc itp.)
media Nośniki wymienne
mnt Tymczasowo zamontowane urządzenia
opt Dodatkowe programy
root Katalog użytkownika root
sbin Systemowe pliki uruchamialne
srv Dane o systemie
tmp Pliki tymczasowe
usr Patrz /usr
var Patrz /var

/usr Edytuj

Katalog Przeznaczenie
/usr/X11R6 Pliki systemu X11
/usr/bin Programy dla większości użytkowników
/usr/include Pliki include
/usr/lib Biblioteki
/usr/sbin Reszta plików wykonywalnych (głównie administracyjne)
/usr/share Niezależne od architektury pliki
/usr/src Kody źródłowe

/var Edytuj

Katalog Przeznaczenie
/var/account Pliki związane z administracją kontami użytkowników
/var/cache Pliki cache
/var/crash Zrzuty z awarii systemu
/var/games Gry
/var/lib Zmienne programów
/var/lock Pliki blokad
/var/log Logi
/var/mail Pliki poczty
/var/opt Zmienne dla /opt
/var/run Zmienne uruchomionych programów
/var/spool Dane dzielone między aplikacjami
/var/tmp Pliki tymczasowe, które muszą zostać zachowane między sesjami
/var/yp Pliki systemu NIS


Zobacz też Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.