Linux Wiki
Advertisement

fg (od angielskiego foregroundpierwszy plan) – polecenie uniksowe występujące w Linuksie. Jego zachowanie jest mocno zależne od używanej powłoki systemowej i to z nią – nie z systemem – powinno być utoższamiane. Służy do wznawiania programów wstrzymanych przez sygnał SIGTSTP (zazwyczaj przez naciśnięcie ^Z) w pierwszym planie (w przeciwieństwie do komendy bg, która służy do wznawiania w tle).

Wywołanie go bez parametrów wznowi ostatnio wstrzymany proces. Można też podać jeden parametr, określający proces do przywołania. W zależności od powłoki może to być odpowiedni numer i/lub nazwa.

Zobacz też[]

  • bg – podobne polecenie, wznawiające proces w tle;
  • jobs – polecenie wyświetlające wstrzymane procesy.


{{#seo:|keywords = Fg,polecenie Fg,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Fg}}

Advertisement