Linux Wiki
Advertisement

false – proste uniksowe polecenie występujące też w GNU/Linuksie. Jego działanie ogranicza się do wyjścia i zwrócenia 1 jako kodu wyjścia (co oznacza niepowodzenie). Ignoruje wszystkie parametry do niego przekazane. Jego przeciwieństwem, zwracającym zawsze 0, czyli powodzenie, jest true.

Większość powłok posiada własną implementację tego polecenia, jednak wyróżnić można implementację z GNU Coreutils, która posiada własny plik - /bin/false i obsługuje możliwość podania parametru --help w celu pokazania prostej pomocy lub parametru --version w celu pokazania wersji implementacji.

Plik /bin/false jest często ustawiany (poprzez /etc/passwd) jako powłoka dla kont użytkowników używanych przez demony, które nie powinny być używane przez zwykłych ludzi. Próba normalnego zalogowania na takie konto powoduje natychmiastowe wyjście i wylogowanie.


{{#seo:|keywords = False,polecenie False,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie False}}

Advertisement