Advertisement

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

<terminal rodzaj="prezentacja" opis="Przykład użycia polecenia echo"> $ echo "Witaj, świecie" Witaj, świecie </terminal> echo – uniksowe polecenie wyświetlające podany tekst na standardowe wyjście (zazwyczaj na ekran terminala). Tekst ten może być podany w całości jako jeden argument lub jako kilka argumentów (wówczas zostaną one połączone spacjami).

Użycie

<terminal> $ echo [parametry] <tekst> </terminal>

Najczęściej używane parametry

  • -e – włącza możliwość użycia znaków specjalnych, takich jak \n, \a;
  • -n – nie dodaje na końcu tekstu znaku nowej linii;
  • --version – wyświetla wersję..

Przykłady

  • Wyświetlenie tekstu podanego jako jeden argument:

<terminal> $ echo "Przykład z artykułu na Linux Wiki" Przykład z artykułu na Linux Wiki </terminal>

  • Wyświetlenie tekstu podanego jako wiele argumentów:

<terminal> $ echo Przykład z artykułu na Linux Wiki Przykład z artykułu na Linux Wiki $ echo Przykład z artykułu na Linux Wiki Przykład z artykułu na Linux Wiki </terminal>

  • Użycie znaków specjalnych:

<terminal> $ echo -e "Pierwsza linia,\n...druga linia,\nlinia ze znakiem brzdęczyka\a" Pierwsza linia, ...druga linia, linia ze znakiem brzdęczyka </terminal>


{{#seo:|keywords = Echo,polecenie Echo,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Echo}}
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.