Linux Wiki
Advertisement

<terminal rodzaj="prezentacja" opis="Przykład użycia polecenia dirname"> $ dirname /etc/X11/xorg.conf /etc/X11 </terminal> dirname – polecenie występujące w GNU/Linuksie i innych systemach uniksowych. Jest używane głównie w skryptach.

Pobiera parametry będące ciągiem testowym. Z każdego wycina zawartość od ostatniego lub przedostatniego, jeśli ostatni kończy ciąg, ukośnika (/); następnie wypisuje zmodyfikowane ciągi na standardowe wyjście. Wypisywane ciągi są oddzielane znakiem nowej linii, chyba że użyto przełącznika -z lub --zero

Poleceniem o przeciwnym działaniu, usuwającym wszystko od początku do ostatniego ukośnika, jest komenda basename.

Użycie[]

<terminal> $ dirname [przełączniki] <ciąg> ... </terminal>

Przełączniki[]

  • -z lub --zero – rozdziela kolejne ciągi znakiem NULL, nie znakiem nowej linii;
  • --help – wyświetla tekst pomocy;
  • --version – wyświetla wersję narzędzia.


{{#seo:|keywords = Dirname,polecenie Dirname,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Dirname}}

Advertisement