Linux Wiki
Advertisement

df – polecenie wyświetlające systemy plików i wolne miejsce na nich.

Użycie[]

$ df [opcje] [plik]
 • opcje – opcjonalne parametry
 • plik – system plików, który sprawdzić; w przypadku braku, df pokaże wszystkie zamontowane

Najczęściej używane przełączniki[]

 • -h – pokazuje wolne miejsce w łatwych do odczytania jednostkach
 • -a – pokazuje wszystkie systemy plików, również te domyślnie pominięte

Przykład[]

Wpisanie df -h wypisze na ekran (w zależności od systemu cyfry będą się zmieniać):

System plików     rozm. użyte dost. %uż. zamont. na
/dev/sda1       8,7G 4,7G 3,6G 57% /
/dev/sda3       28G 4,7G  22G 18% /home
tmpfs         251M 3,1M 248M  2% /dev/shm
/dev/sdb2       8,6G 4,5G 3,8G 54% /media/disk


{{#seo:|keywords = Df,polecenie Df,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Df}}

Advertisement