Linux Wiki
Advertisement

cp – polecenie umożliwiające kopiowanie plików i katalogów. Jako pierwszy parametr przyjmuje ścieżkę do pliku bądź katalogu (lub jego nazwę), który chcemy skopiować; jako drugi - ścieżkę (lub nazwę) pod którą ma się znaleźć jego kopia. Jeśli drugim parametrem jest nazwa lub ścieżka katalogu, kopiowany element zostanie umieszczony w tym katalogu pod swą oryginalną nazwą.

Użycie[]

<terminal>$ cp [opcje] <źródło> <cel></terminal>

  • opcje – parametry
  • źródło – plik (bądź ich lista) do skopiowania
  • cel – miejsce, gdzie pliki mają zostać skopiowane

Najczęściej używane przełączniki[]

  • -R – kopiuje rekursywnie, czyli kopiuje wszystkie pliki i katalogi znajdujące się w danym katalogu
  • -v – informuje o każdym kopiowanym pliku
  • -i – pyta, czy nadpisać pliki źródłowe
  • -f – nadpisuje bez pytania

Przykład[]

  • Przed wykonaniem cp:
$ ls
do zrobienia.txt
hello.rb
linuxwiki.txt
moje notatki.txt
pan tadeusz.txt
zdjecia.tar.gz
  • Wykonujemy

<terminal>$ cp "moje notatki.txt" "kopia notatek.txt"</terminal>

  • Zawartość folderu:
$ ls
do zrobienia.txt
hello.rb
kopia notatek.txt
linuxwiki.txt
moje notatki.txt
pan tadeusz.txt
zdjecia.tar.gz


{{#seo:|keywords = Cp,polecenie Cp,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Cp}}

Advertisement