Linux Wiki
Advertisement

cd – polecenie służące do poruszania się między katalogami.

Użycie[]

Aby przejść do katalogu katalog znajdującego się w obecnym katalogu należy wpisać: <terminal>$ cd <katalog></terminal> Aby przejść do innego katalogu (na przykładzie: /home/user/katalog) należy wpisać <terminal>$ cd /home/user/katalog</terminal> Podczas nawigacji przydatne jest autouzupełnianie nazw klawiszem Tab, a także kombinacja dwóch kropek (..) symbolizująca katalog nadrzędny:

$ pwd
/home/user/katalog
$ cd ..
$ pwd
/home/user

Aby wrócić do katalogu domowego użytkownika należy użyć po prostu <terminal>$ cd</terminal>

{{#seo:|keywords = Cd,polecenie Cd,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Cd}}

Advertisement