Linux Wiki
Advertisement

cat (od angielskiego kotłączyć) – uniksowe polecenie, wyświetlające zawartość podanych plików na standardowe wyjście. Służy również do ich łączenia, poprzez przekierowywanie wyjścia w powłoce (przy użyciu znaku >).

Użycie[]

<terminal> $ cat [opcje] <plik> ... </terminal>

 • opcje – miejsce na ewentualne parametry;
 • plik plik2 – lista plików.

Najczęściej używane przełączniki[]

 • -A lub --show-all – robi to samo, co -ETv;
 • -b lub --number-nonblank – numeruje niepuste linie;
 • -E lub --show-ends – wyświetla znak $ na końcu każdej linii;
 • -n – numeruje wszystkie linie;
 • -t robi to samo, co -vT;
 • -T lub --show-tabs – wyświetla znaki tabulacji jako ^T;
 • -v lub --show-nonprinting – wyświetla znaki kontrolne w postaci ^X i M-X, gdzie X to odpowiedni znak.

Przykłady[]

Przyjmijmy, że plik.txt zawiera następującą treść:

To jest pierwsza linia.
Ta druga.
A ta trzecia i zawiera taba,	tutaj.
A ta	aż	dwa!
To ostatnia linia.

a drugi.txt:

To jest drugi plik.
Ma tylko 2 linie.

Przykład 1 – wypisanie treści jednego pliku[]

Wykonanie cat plik.txt w przykładowym katalogu: <terminal> $ cat plik.txt To jest pierwsza linia. Ta druga. A ta trzecia i zawiera taba, tutaj. A ta aż dwa! To ostatnia linia. </terminal>

Przykład 2 – wypisanie treści paru plików[]

Wykonanie cat plik.txt drugi.txt w przykładowym katalogu: <terminal> $ cat plik.txt drugi.txt To jest pierwsza linia. Ta druga. A ta trzecia i zawiera taba, tutaj. A ta aż dwa! To ostatnia linia. To jest drugi plik. Ma tylko 2 linie. </terminal>

Przykład 3 – wypisanie treści pliku z numerowaniem wsystkich linii[]

Wywołanie cat -n plik.txt w przykładowym katalogu: <terminal> $ cat -n plik.txt

  1 To jest pierwsza linia.
  2 Ta druga.
  3 A ta trzecia i zawiera taba,	tutaj.
  4 A ta	aż	dwa!
  5 To ostatnia linia.

</terminal>

Przykład 4 – połączenie dwóch plików w jeden plik[]

Wywołanie cat plik.txt drugi.txt > nowy.txt w przykładowym katalogu spowoduje skopiowanie zawartości plik.txt i drugi.txt do nowego pliku o nazwie nowy.txt.


{{#seo:|keywords = Cat,polecenie Cat,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Cat}}

Advertisement