Linux Wiki
Advertisement

<terminal rodzaj="prezentacja" opis="Przykład użycia narzędzia basename"> $ basename /etc/X11/xorg.conf xorg.conf </terminal> basename – polecenie występujące w GNU/Linuksie i większości innych systemów wzorowanych na Uniksie, używane głównie w skryptach.

Usuwa z ciągu znaków podanego w pierwszym parametrze (lub kilku parametrach, jeśli użyto przełącznika -a lub --multiple) wszystkie znaki od początku do ostatniego ukośnika (/) i wyświetla końcowy ciąg (lub ciągi) na standardowe wyjście. Ponadto jeśli nie użyto tego przełącznika i podano jedynie jeden ciąg, jako drugi parametr może zostać podany ciąg znaków, który zostanie usunięty z końca tekstu, o ile na nim występuje; jeśli użyto wspomnianego przełącznika i podano kilka ciągów, w celu otrzymania takiego efektu należy użyć przełącznika -s lub --suffix.

Użycie[]

<terminal> $ basename [przełączniki] <ciąg> [sufiks] $ basename [przełączniki] -a <ciąg> ... </terminal>

Przełączniki[]

  • -a lub --multiple – traktuje kolejne parametry jako kolejne ciągi do obcięcia;
  • -s X lub --suffix=X – używa X jako przyrostka, który zostanie usunięty z końca każdego podanego ciągu, zbędne, jeśli nie użyto poprzedniego przełącznika, przyrostek może tedy zostać podany w drugim parametrze;
  • -z lub --zero – oddziela kolejne obcięte ciągi znakiem NULL, nie znakiem nowej linii;
  • --help – wyświetla tekst pomocy;
  • --version – wyświetla wersję narzędzia.

Przykłady[]

Proste obcięcie początku[]

<terminal> $ basename /etc/X11/xorg.conf xorg.conf </terminal>

Obcięcie początku i końcówki[]

<terminal> $ basename /etc/locale.gen .gen locale </terminal>

Obcięcie początku paru ciągów[]

<terminal> $ basename -a /etc/motd /etc/fstab /home/user/.bashrc /bin/bash motd fstab .bashrc bash </terminal>

Ocięcie początku i końcówki paru ciągów[]

<terminal> $ basename -as .png /home/user/screeny/* Monitor systemu - partycje Monitor systemu - zasoby Monitor systemu Nemo screenshot-area-2015-11-14-130753 screenshot-window-2015-11-15-234538 screenshot-window-2015-11-15-234710 screenshot-window-2015-11-15-235335 screenshot-window-2015-12-12-210406 screenshot-window-2015-12-13-102553 screenshot-window-2015-12-13-105138 screenshot-window-2015-12-13-105250 screenshot-window-2015-12-13-105333 </terminal>


{{#seo:|keywords = Basename,polecenie Basename,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Basename}}

Advertisement