Linux Wiki
Advertisement
Apt-get

apt-get – program będący składnikiem narzędzia Advanced Packaging Tool (APT-a). Jego głównym zadaniem jest pobieranie, instalowanie i usuwanie pakietów.

Użycie[]

<terminal># apt-get <polecenie> [parametry] <parametry_polecenia></terminal>

Dostępne polecenia:

 • install - instaluje podane pakiety;
 • remove - usuwa podane pakiety;
 • purge - całkowicie usuwa podane pakiety, razem z ich ustawieniami;
 • update - aktualizuje listę pakietów;
 • upgrade - aktualizuje pakiety;
 • dist-upgrade - dokonuje pełnej aktualizacji pakietów;
 • autoremove - usuwa wszystkie nieużywane i zbędne pakiety;
 • download - pobiera pakiet binarny do bieżącego katalogu;
 • source - pobiera pliki źródłowe podanych pakietów;
 • build-dep - konfiguruje zależności pakietów źródłowych;
 • check - sprawdza, czy zależnośći wszystkich pakietów są spełnione;
 • changelog - pobiera i pokazuje dziennik zmian podanego pakietu;
 • clean - usuwa pobrane pliki archiwów;
 • autoclean - usuwa stare pobrane pliki archiwów;
 • dselect-upgrade - zarządza pakietami z użyciem narzędzia dselect.

Przykłady[]

Instalacja pakietu firefox: <terminal># apt-get install firefox</terminal> Usunięcie powyższego pakietu: <terminal># apt-get remove firefox</terminal> Aktualizacja listy pakietów: <terminal># apt-get update</terminal> Pełna aktualizacja systemu: <terminal># apt-get dist-upgrade</terminal>

Ciekawostki[]

 • Na samym dole tekstu pomocy (pokazywanego po uruchomieniu programu bez żanych parametrów lub z parametrem --help) znajduje się tekst Ten APT ma Moce Super Krowy.
 • Próba uruchomienia programu z poleceniem moo spowoduje wyświetlenie prostego ASCII-arta przedstawiającego krowę z podpisem "Have you mooed today?" (Czy dzisiaj muczałeś?):
$ apt-get moo
     (__) 
     (oo) 
  /------\/ 
 / |  ||  
 * /\---/\ 
  ~~  ~~  
...."Have you mooed today?"...
Advertisement