Linux Wiki
Advertisement

alias – polecenie występujące w rozbudowanych powłokach tekstowych przeznaczonych na systemy wzorowane na Uniksie – jak GNU/Linux. Tak jak można wywnioskować z nazwy, polecenie to służy do ustawiania aliasów poleceń

Jego użycie różni się nieco w poszczególnych powłokach, lecz zazwyczaj przyjmuje postać: <terminal> $ alias <nazwa>="<polecenie>" </terminal> lub <terminal> $ alias <nazwa> "<polecenie>" </terminal>

Pierwszy sposób jest używany m. in. przez powłoki bash i zsh, drugi – przez powłoki csh i tcsh. Niektóre powłoki – np. fish – zezwalają na użycie obu sposobów. Cudzysłowy nie są obowiązkowe, gdy polecenie nie zawiera żadnych spacji.

Uruchomienie tego polecenia bez żadnych parametrów zazwyczaj wyświetla listę ustawionych aliasów.

Aliasy ustawione tym sposobem w większości powłok usuwa się poleceniem unalias.


{{#seo:|keywords = Alias,polecenie Alias,Linux,polecenia,komendy,Linux polecenie Alias}}

Advertisement